Prachtige zomerjurkjes met zakken
Prachtige zomerjurkjes met zakken

Privacy Policy van Topvintage

1. Om te beginnen

Topvintage vindt het waarborgen van jouw privacy erg belangrijk en neemt de bescherming van persoonsgegevens daarom ook zeer serieus.

Naast het feit dat wij natuurlijk voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke wet- en regelgeving, willen wij jouw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden.
Dit doen wij door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen, het naleven van een intern privacybeleid en een goede informatievoorziening.
In deze privacy policy leggen wij uit op welke wijze wij hier vorm aan geven en wat jouw rechten zijn als betrokkene.

Topvintage blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Topvintage adviseert jou dan ook de privacy policy regelmatig te raadplegen.

 

2. Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand jou zou kunnen herkennen. Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens door zowel de formulieren waarmee je actief informatie met ons deelt (denk bijvoorbeeld aan adresinformatie in het bestelformulier) als door je surfgedrag op onze website bij te houden. Dit laatste gebeurt onder andere met behulp van (tracking) cookies.

Als je een account aanmaakt of een bestelling plaatst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, titel, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens.

Als jij je abonneert op onze nieuwsbrief, wordt naast jouw e-mailadres ook jouw naam opgeslagen in ons e-mailsysteem, zodat wij je in onze nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken!

Plaats je een review op onze site? Dan verwerken wij jouw e-mailadres en voor- en achternaam om je persoonlijk te kunnen aanspreken en terug mailen als dit nodig is.

Als je onze website bezoekt kunnen ook derde partijen jouw persoonsgegevens verwerken zodat zij jou relevante advertenties kunnen tonen op andere websites. Wij proberen hiermee onze advertenties zo relevant mogelijk voor jou te maken! Dit gebeurt door het plaatsen en lezen van cookies die geplaatst worden op jouw computer.

Tot slot zijn er ook functionele cookies om alles goed te laten werken zoals het winkelwagentje en de laatst bezochte artikelen. Zie voor de actuele informatie met betrekking tot de verschillende cookies, onze cookie policy op onze website.


4. Op basis waarvan wij deze persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons geeft tijdens het plaatsen van een bestelling om jouw product te kunnen bezorgen; we hebben deze gegevens natuurlijk nodig om jouw bestelling correct te kunnen verzenden. Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke grondslag van het uitvoeren van een (koop)overeenkomst. Jouw bestelinformatie kunnen wij vervolgens ook weer gebruiken voor het maken van nieuwsbriefgroepen en marketingcampagnes. Dit gebeurt op grondslag van een gerechtvaardigd belang voor marketingdoeleinden. Jouw persoonsgegevens kun je gemakkelijk inzien en veranderen in jouw gebruikersaccount.

Nadat je iets bij ons besteld hebt, sturen wij jou naast de servicemails, een e-mail waarin we je verzoeken een beoordeling van Topvintage in te vullen die gepubliceerd kan worden. Deze e-mail krijg je uiteraard maar éénmaal per bestelling. Wij sturen deze e-mail op basis van de wettelijk grondslag van een gerechtvaardigd belang voor marketingdoeleinden. Door het plaatsen van een bestelling ontstaat er een klantrelatie en wij zouden graag willen weten hoe jij onze service ervaren hebt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, of die je invult op jouw persoonlijke pagina (zoals geboortedatum) en het plaatsen van een review worden verwerkt op basis van jouw toestemming. Jij geeft deze gegevens uit eigen beweging en wij stellen onze privacy policy beschikbaar. Je kunt jouw toestemming eenvoudig intrekken door je af te melden van onze nieuwsbrief onderaan elke e-mail, het laten anonimiseren van een recensie of het verwijderen van deze extra gegevens in jouw account. Als je een gebruikersaccount op onze website aanmaakt, kunnen wij je op basis van de wettelijke grondslag van een gerechtvaardigd belang voor directe marketingdoeleinden ook e-mails sturen om je te herinneren aan producten in je winkelmandje.

De verwerking van persoonsgegevens door cookies ten behoeve van marketingdoeleinden zijn er zodat er advertenties van ons kunnen worden getoond die zo relevant mogelijk voor jou zijn. Marketing cookies worden geplaatst op basis van jouw toestemming die je ons door onze website te bezoeken. In onze cookie policy vind je de optie om jouw toestemming weer in te trekken zodat er in de toekomst geen marketing cookies meer worden geplaatst (tenzij je hier vervolgens weer akkoord voor geeft natuurlijk). Ook worden de first-party cookies, die al geplaatst waren bij het bezoeken van onze website, gewoon weer verwijderd. Functionele cookies worden geplaatst op basis van een gerechtvaardigd belang. Deze zijn immers nodig om onze website goed te laten werken. Functionele cookies worden niet gebruikt voor profilering, analyse of marketingdoeleinden. 

 

5. Jouw rechten als betrokkene

  • Recht op informatie: Jij hebt het recht op volledige en juiste informatie. Deze verstrekken wij jou via onze privacy- en cookieverklaring. Uiteraard kun je ons ook altijd alles vragen via info@topvintage.nl
  • Recht op inzage: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Veel gegevens kun je inzien via jouw persoonlijke pagina.
  • Recht op rectificatie: Als je denkt dat wij verkeerde gegevens verwerken van jou, kun je dit aanpassen op jouw persoonlijke pagina, of door ons een verzoek te sturen.
  • Recht op vergetelheid: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij ons te laten verwijderen. Soms moeten we bepaalde gegevens echter wel alsnog bewaren voor onze administratie, of om ervoor te zorgen dat we jou niet alsnog benaderen. We laten op jouw verzoek ook derde partijen weten dat jij dit verzoek hebt gedaan. Als jij je afmeldt voor onze nieuwsbrief door de optie onderaan elke e-mail, worden jouw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwijderd. Je kunt tevens al jouw gegevens verwijderen door de speciale optie op de pagina ‘mijn gegevens wijzigen’ op jouw persoonlijke pagina.
  • Recht om verwerkingen te beperken: Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of niet correct verwerken, kun je dat deel van de verwerking beëindigen.
  • Recht van bezwaar: Je kunt verwerkingen van jouw persoonsgegevens stopzetten.
  • Recht op dataportabiliteit: Door nieuwe wetgeving heb jij het recht om jouw persoonsgegevens duidelijk van ons te ontvangen. Wij kunnen deze op jouw verzoek ook doorsturen.
  • Recht niet te worden onderworpen aan profilering: Op basis van bestelgegevens delen wij jou in groepen in om je relevante nieuwsbrieven en advertenties te kunnen aanbieden. Je hebt het recht om niet te worden ingedeeld in deze groepen.


Jouw verzoek om een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je sturen naar info@topvintage.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging van jouw verzoek. Het kan zijn dat wij extra gegevens nodig hebben om de aanvraag te kunnen behandelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van onze klanten goed worden beschermd en alleen terechtkomen bij de desbetreffende persoon zelf. Je kunt jouw gegevens ook verwijderen door middel van de optie onder ‘mijn gegevens wijzigen’ op jouw persoonlijke pagina. Ook dan ontvang je van ons een bevestiging van dit verzoek.

Alle verzoeken worden behandeld binnen één maand nadat deze goedgekeurd zijn. Wij sturen geen bevestiging hiervan, tenzij je hier expliciet om vraagt. We nemen alle verzoeken serieus en gaan met alle aanvragen één voor één aan de slag. 

Te allen tijde heb je het recht om een klacht in te dienen bij onze toezicht- houdende autoriteit, in dit geval de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

6. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die wij verwerken door het aanmaken van een account, het plaatsen van een review, of het abonneren op onze nieuwsbrief bewaren we totdat jij je afmeldt, een recensie laat anonimiseren of jouw account laat verwijderen.

Overige persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door andere wet- en regelgeving verplicht zijn. Denk hierbij aan administratieplicht.

 

7. Externe verwerkers

Wij maken gebruik van betrouwbare externe verwerkers, die in samenwerking met ons jouw persoonsgegevens t.b.v. ons verwerken. Denk hierbij aan een intern administratiesysteem, een server, e-mailprogramma en een logistiek bedrijf om jouw pakketje te leveren. Wij hebben met hen passende regelingen omtrent het verwerken van persoonsgegevens getroffen, door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. 
Indien je communiceert met costumer care via e-mail, wordt al deze informatie opgeslagen in de Verenigde Staten onder de wettelijke regeling van een Privacy Shield. Alle andere persoonsgegevens worden verwerkt binnen de EER.  

 

8. Beveiliging

Intern nemen wij passende organisatorische maatregelen omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens en voeren wij een dynamisch beleid. Ook worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig (door externen) gecheckt en geëvalueerd. Onze website is beveiligd met SSL/TLS, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden. Onze medewerkers zijn tot slot allemaal gehouden tot geheimhouding vanaf het moment van indiensttreding.

 

9. Heb je nog vragen?

Mocht je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben omtrent privacy, dan staan wij jou graag te woord! Stuur ons een mail via info@topvintage.nl.

Voor meer actuele informatie over cookies en het uitschakelen hiervan, zie onze cookie policy.
Deze privacy policy is integraal van toepassing op alle bezoekers van onze website en klanten van Topvintage.nl B.V., Wiebachstraat 9, 6466 NG Kerkrade.

Laatst gewijzigd op: dinsdag 3 juli 2018

Niets uit deze Privacy Policy mag gekopieerd of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. ©2021